loader image

Наукові відкриття - гарант майбутнього Дослідження сьогодення,
зміни завтрашнього

Важлива інформація

Станом на 9 липня 2019 року, власником друкованого ЗМІ подано офіційній запит щодо включення WoS-Journal до наукометричної бази даних Scopus (Elsevier).

WoS-Journal відкрито доступ до наукометричних баз даних

Інформацію та консультації щодо вартоcті й роботи з базами даних можна отримати за номером телефону 050 945 59 59 або відправивши листа GDenysenko_wosjournal@ukr.net, VShkoda_wosjournal@ukr.net.

ПРО НАС

WoS-Journal оприлюднює публікації, у процесі написання яких було застосовано кількісні чи інші методи щодо врегулювання методологічних питань за секційними спрямуваннями “Право”, “Політика”, “Наука”, “Філософія”, “Психологія” та “Лінгвістика”. Особливості полягають у відображені оригінальних досліджень, статей та тез, що забезпечують та спрямовані на дослідження нових напрямів вивчення широкого кола наукових тематик.

Міністерством юстиції України зареєстровано друкованій засіб масової інформації від 4 квітня 2018 року, за № 23208-13048P, ISSN 2664-2212, DOI 10.35655. Всеукраїнська Вища Рада юристів є власником і видавцем Wos-Journal, співпрацює з авторами, від провідних вчених та дослідників, до науковців та професіоналів своїх галузей. Тематична належність журналу зосереджується на високоякісних теоретичних та експериментальних дослідженнях, застосованих під час розробки наукових праць, належно обґрунтованих та доведених.

Ми завжди прагнемо знайти новітні об’єктивні сфери, для забезпечення допомоги авторам кваліфікованих робіт для того, щоби зробити нашу спільноту ширшою, забезпечуючи публікацію результатів інноваційних робіт дослідників та досліджень.

WoS-Journal заохочує до публікації науковців, матеріали спектру наукових дисциплін яких стосуються обраних  тем та розділів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

Web of Science and Academic Researcher – це міжнародний журнал, призначений для задоволення актуальної потреби в поширенні нової інформації, ідей та методів як науковцям-практикам, так і академікам у галузі права, політології, філософії, психології та мовознавства. WoS-Journal є провідною ланкою суміжності всіх аспектів правової системи з погляду їхніх взаємовідносин один до одного.

Хоча матеріали представлені в розділах за декількома тематичними напрямами, акцентування системи WoS-Journal спрямоване на можливість поєднати функціонування цих елементів та проілюструвати наслідки їхньої взаємодії. Статті, що відображають застосування нових дисциплін або аналітичних методологій до питань обраних наукових розділів, є винятковими та привертають особливий інтерес із боку редакційної колегії.

Оскільки метою WoS-Journal є створення спільноти, що поширює нові ідеї, інформацію та застосування нових методів до врегулювання проблем та функцій правової системи, політології, філософії, психології та мовознавства, WoS-Journal наголошує на інноваційності та творчій думці найвищої якості, будучи найкращою українською науковою платформою.

ВИДАННЯ

Стажування за підтримки Інституту міжнародної освіти міста Дрезден

Запрошуємо педагогічних та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти універитету взяти участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні від наукового видання “Web of Science and

Read More »

Надіслати повідомлення