loader image

Інструкція для авторів

Метою WoS-Journal є забезпечення оприлюднення кращих наукових рукописів на засадах міжнародних відносин. Журнал WoS-Journal містить статті, які певним чином сприяють удосконаленню загальних знань. Хоча ми можемо опублікувати рукопис, присвячений рішенню світової проблеми, ми вважаємо за краще публікувати ті, які також застосовують теоретичні ідеї, вносять емпіричний аналіз або вирішують загальні питання, що обговорюються в науковій спільноті.
Редакційна колегія надсилає публікації рецензентам, перш ніж приймати рішення про публікацію. Приблизно 5 відсотків рукописів, поданих до журналу публікується, тоді як приблизно 40 відсотків від загальної кількості редакційної колегії вважають, що матеріал не є готовим або не підходить за стилістичними вимогами. Стандарти рецензентів WoS-Journal високі. Перш ніж подати свою роботу, авторам настійно рекомендується звернутися за порадами та детальними коментарями.
1. Класифікація. Автори повинні обрати, чи подають вони наукову статтю (матеріали, які представляють нові теоретичні аргументи та / або емпіричні докази, які є суттєвим прогресом знань, понад 7, але менше 15 сторінок, А4) або тези (повинні бути змістовними, але з дещо вужчою метою, 3-4 сторінки, А4), які можна розподілити відповідно до тематичних спрямувань друкованого видання WoS-Journal.
2. Структура. Автори повинні дотримуватися структури:
2.1. Універсальна десяткова класифікація тематичних напрямів (УДК);
2.2. Ім’я та прізвище автора (ів); для вітчизняних авторів мають бути написані англійською, російською та українською мовами (не більше 3 авторів);
2.3. Університет або місце роботи, посада, місто, країна;
2.4. ORCID;
2.5. Анотація (200-250 слів); для вітчизняних авторів анотація має бути написана англійською, російською та українською мовами;
2.6. Ключові слова (8-10 слів); для вітчизняних авторів ключові слова мають бути написані англійською, російською та українською мовами.
2.7. Для зручності читання, відступ 1,5; Times New Roman 12, нумерація сторінок.
2.8. Документ повинен бути сегментований і містити: вступ, мету дослідження, матеріали та методи, попередні дослідження, об’єкт та предмет дослідження, результати дослідження, висновки, перспективи та пропозиції, резюме.
3. Оригінальність. Ми віддаємо перевагу статтям, які сприяють новим цікавим висновкам чи пропонують структуровані докази.
4. Статті, які повторюють відомі та популярні погляди, є менш ймовірними для публікації, ніж ті, що заперечують загальноприйняту академічну чи політичну мудрість. Як сказав один з членів редакції журналу: “Якщо ніхто не збирається суперечити зі статтею, немає підстав публікувати її”.
5. Порядок. Автори, які бажають подати наукові публікації до WoS-Journal, повинні надіслати документи, статті чи інший матеріал редакційній колегіі на адресу szrukraine@ukr.net або info@ukrlawcouncil.org
6. Оформлення списку літератури:
6.1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «… відомо з [4]. … » або « … розглянуто в [4, С. 203] … »;
6.2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання »;
6.3. Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародними бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/).
7. Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки при наявності повного пакету документів і повних авторських даних. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки і авторську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з індивідуальною думкою автора, яка висловлена у статті. Середній час очікування публікації (з дня подання до дня публікації) – в середньому 1-2 місяці (в залежності від сезонного навантаження). Статті авторів, що мають заборгованість, приймаються тільки після погашення заборгованості.