loader image

Згода публікації

Вітаємо! Ви – частина найкращої наукової платформи. Своїм підписом та підтвердженням положень Договору, Ви даєте Президенту та співробітникам ВВРЮ, Редакційній колегії журналу право власності, включаючи авторське право, на Статтю.
Окрім цього, просимо ознайомитися з Положенням про затвердження академічної доброчесності та редакційно-видавничої етики наукового періодичного видання, що узагальнює етичні стандарти, характеристика яких надана у попердніх розділах.