loader image

Індексація

Видавець цього журналу має міжнародний авторитет у світі наукового видання, бере активну участь у діяльності наступних професійних асоціацій:

CrossRef – це об’єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення й полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв’язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.

Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

Ця база даних дозволяє досліднику визначити, які статті цитуються найчастіше, хто їх цитував, та з’ясувати загальний фактор впливу (GIF). Публікує щорічний довідковий журнал, у якому перераховано чинник впливу для кожного видання, що індексується.

Open Academic Journals Index (OAJI)OAJI OAJI – це повнотекстова база даних наукових журналів із відкритим доступом. Засновник – Міжнародний мережевий центр фундаментальних та прикладних досліджень, Російська Федерація. Місія полягає в створенні міжнародної платформи для індексації наукових журналів із відкритим доступом. Для включення до бази даних журналу повинен бути власний вебсайт із повнотекстовими поданнями статті. Зараз подано понад 2328 журналів, 97 країн, орієнтовно 100 000 статей. Посилання: http://oaji.net/library-oaji.html

ResearchBib – Індекс академічних ресурсів – продукт ResearchBib. ResearchBib – це відкритий доступ із високою стандартною базою індексування для дослідників та видавців. Research Bib може вільно індексувати журнали, наукові праці, закликати до публікацій, підтримки дослідницької позиції. ResearchBib намагається висвітлювати всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом. База даних журналу ResearchBib – це найбільша повна база журналів, доступна в Інтернеті. База даних журналів намагається охопити всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом, які використовують відповідну систему контролю якості, і це не обмежуватиметься окремими мовами або тематичними спрямуваннями. База даних журналів містить 420 000+ журналів від різних видавців, до яких належать назва, абревіатура, URL-адреса хостів журналу, видавець, опис (цілі та сфера застосування), ISSN тощо.

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. У межах інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 – журналів; 25372 – випусків; 628524 – повних текстів статей.

JOURNAL FACTOR – це всесвітньо визнаний форум для просування дослідницької роботи та обміну знаннями, оскільки, як ми знаємо, дослідження стосується спілкування. Завжди важко дізнатися, яким буде фактор впливу вашої роботи. Іноді те, що ми вважаємо дослідницьким та наковим не насправді визначає дослідження. Коефіцієнт впливу є досить суттєвим у визначенні якості будь-якої опублікованої дослідницької роботи та її абсолютного цитування. Дослідники вважають, що чим вище фактор впливу, тим краща науково-дослідна робота.

Citefactor це послуга, яка надає доступ до журналів із відкритим доступом. Індексація каталогів має на меті бути всеосяжною і охоплювати всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом, які використовують відповідну систему контролю якості, і вона не обмежується окремими мовами чи тематичними областями. Метою Каталогу є підвищення прозорості та простоти використання наукових журналів із відкритим доступом, тим самим сприяючи збільшенню їх використання та впливу.

Міжнародне товариство дослідницької діяльності (ISRA) було засноване відомим вченим. Група багатьох вчених із різних країн із різних дисциплін запустила ISRA з конкретною метою – надання якісної інформації досліднику. ISRA пропонує послуги академічних баз даних. Це в основному: індексація цитування, аналіз та підтримка баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів, книг, матеріалів та наукових документів. Усе це доступно через базу даних знань вебжурналу ISRA, що дозволяє досліднику визначити, які статті цитуються найчастіше, хто цитував їх, і дізнатися Журнал-Фактор впливу (JIF). ISRA також публікує щорічний довідковий журнал, у якому перераховується JIF для кожного з журналів, які він індексує.

Наукові послуги з індексації (СІС) засновано групою із 70 вчених із різних країн. Формуючи прогресивне наукове коло, вони створили СІС для полегшення доступу науковців до інформації: індексація, аналіз та цитування академічних статей та журналів, книг, матеріалів. SIS підтримує послуги академічної бази даних для дослідників, редакторів журналів та видавців.

Root Indexing

Root Society for Indexing and Impact Factor Service це товариство, яке забезпечує індексацію для всіх типів онлайн та офлайн-журналів, з метою отримання міжнародної прозорості досліджень, а також забезпечення для журналу коефіцієнта впливу (RIF-Root Factor Impact), наочності журналу у світі досліджень. Це безкоштовний сервіс для індексації будь-якого журналу у світі, що допомагає користувачеві знайти відповідний міжнародний журнал для публікації своїх робіт.

Directory of Research Journals Indexing LogoКаталог науково-дослідних журналів індексування (DRJI) – це засіб для підвищення прозорості та можливості використання наукових журналів із відкритим доступом, тим самим сприяючи збільшенню їх використання та впливу. DRJI має доступ до всесвітньо відомого контенту у всіх галузях науки, включаючи статті та тези журналів. DRJI заохочує участь усіх осіб, груп та організацій, зацікавлених в індексації та пов’язаних з ними методах пошуку інформації.

Google Академія – це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані в різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінюється приблизно в 160 млн документів.

 

Публікації журналів набувають вдосконалення щодня. Так, щоби бути конкурентоспроможним науковим ресурсом серед продуктів інших видавців, необхідно збільшити видимість, доступність ваших журналів. Індексація для того, щоби забезпечити платформу реєстрації журналів, які будуть характеризувати журнал як авторитетне джерело наукової інформації. IPIndexing –  це єдина платформа для поділу контролю якості журналів відкритого доступу, всеосяжної інформації та тієї, що легко виявити, цитувати, покликатися, вилучати і повторного використовувати.

Публікації журналів набувають вдосконалення щодня. Так, щоби бути конкурентоспроможним науковим ресурсом серед продуктів інших видавців, необхідно збільшити видимість, доступність ваших журналів. Індексація для того, щоби забезпечити платформу реєстрації журналів, які будуть характеризувати журнал як авторитетне джерело наукової інформації. Це єдина платформа для поділу контролю якості журналів відкритого доступу, всеосяжної інформації та тієї, що легко виявити, цитувати, покликатися, вилучати і повторного використовувати.

CrossRef – це об’єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення й полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв’язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.

Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює понад 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).

Ця база даних дозволяє досліднику визначити, які статті цитуються найчастіше, хто їх цитував, та з’ясувати загальний фактор впливу (GIF). Публікує щорічний довідковий журнал, у якому перераховано чинник впливу для кожного видання, що індексується.

Open Academic Journals Index (OAJI)OAJI OAJI – це повнотекстова база даних наукових журналів із відкритим доступом. Засновник – Міжнародний мережевий центр фундаментальних та прикладних досліджень, Російська Федерація. Місія полягає у створенні міжнародної платформи для індексації наукових журналів із відкритим доступом. Для включення до бази даних журналу повинен бути власний веб-сайт із повнотекстовими поданнями статті. Зараз подано понад 2328 журналів, 97 країн, близько 100 000 статей. Посилання: http://oaji.net/library-oaji.html

ResearchBib – Індекс академічних ресурсів – продукт ResearchBib. ResearchBib – це відкритий доступ з високою стандартною базою індексування для дослідників та видавців. Research Bib може вільно індексувати журнали, наукові праці, закликати до публікацій, підтримки дослідницької позиції. ResearchBib намагається висвітлювати всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом. База даних журналу ResearchBib – це найбільша повна база журналів, доступна в Інтернеті. База даних журналів намагається охопити всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом, які використовують відповідну систему контролю якості, і це не обмежуватиметься окремими мовами або тематичними спрямуваннями. База даних журналів містить 420 000+ журналів від різних видавців, до яких належать назва, абревіатура, URL-адреса хостів журналу, видавець, опис (цілі та сфера застосування), ISSN, тощо.

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 – журналів; 25372 – випусків; 628524 – повних текстів статей.

JOURNAL FACTOR – це всесвітньо визнаний форум для просування дослідницької роботи та обміну знаннями, оскільки, як ми знаємо, дослідження стосується спілкування. Завжди важко дізнатися, яким буде фактор впливу вашої роботи. Іноді те, що ми вважаємо дослідницьким та наковим не насправді визначає дослідження. Коефіцієнт впливу є досить суттєвим у визначенні якості будь-якої опублікованої дослідницької роботи та її абсолютного цитування. Дослідники вважають, що чим вище фактор впливу, тим краща науково-дослідна робота.

Citefactor це послуга, яка надає доступ до журналів із відкритим доступом. Індексація каталогів має на меті бути всеосяжною і охоплювати всі наукові та наукові журнали з відкритим доступом, які використовують відповідну систему контролю якості, і вона не обмежується окремими мовами чи тематичними областями. Метою Каталогу є підвищення прозорості та простоти використання наукових журналів із відкритим доступом, тим самим сприяючи збільшенню їх використання та впливу.


Міжнародне товариство дослідницької діяльності (ISRA) було засноване відомим вченим. Група багатьох вчених з різних країн з різних дисциплін запустила ISRA з конкретною метою – надання якісної інформації досліднику. ISRA пропонує послуги академічних баз даних. Це в основному: індексація цитування, аналіз та підтримка баз даних, що охоплюють тисячі наукових журналів, книг, матеріалів та наукових документів. Все це доступно через базу даних знань веб-журналу ISRA, що дозволяє досліднику визначити, які статті цитуються найчастіше, хто цитував їх, і дізнатись Журнал-Фактор впливу (JIF). ISRA також публікує щорічний довідковий журнал, в якому перераховується JIF для кожного з журналів, які він індексує.

Наукові послуги з індексації (СІС) засновано групою з 70 вчених з різних країн. Формуючи прогресивне наукове коло, вони створили СІС для полегшення доступу науковців до інформації: індексація, аналіз та цитування академічних статей та журналів, книг, матеріалів. SIS підтримує послуги академічної бази даних для дослідників, редакторів журналів та видавців.

Root Indexing

Root Society for Indexing and Impact Factor Service це твариство, яке забезпечує індексацію для всіх типів онлайн та офлайн-журналів, з метою отримання міжнародної прозорості досліджень, а також забезпечення для журналу коефіцієнта впливу (RIF-Root Factor Impact), наочності журналу у світі досліджень. Це безкоштовний сервіс для індексації будь-якого журналу у світі, що допомагає користувачеві знайти відповідний міжнародний журнал для публікації своїх робіт.

Directory of Research Journals Indexing LogoКаталог науково-дослідних журналів індексування (DRJI) – це засіб для підвищення прозорості та можливості використання наукових журналів із відкритим доступом, тим самим сприяючи збільшенню їх використання та впливу. DRJI має доступ до всесвітньо відомого контенту у всіх галузях науки, включаючи статті та тези журналів. DRJI заохочує участь усіх осіб, груп та організацій, зацікавлених в індексації та пов’язаних з ними методах пошуку інформації.

Google Академія – це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузей знання, опубліковані у різних форматах. Індекс Google Академії містить у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Хоча компанія Google офіційно не розголошує обсяг індексу Google Академії, фахівцями цей обсяг оцінється приблизно у 160 млн документів.

 

Публікації журналів набувають вдосконалення щодня. Так, щоб бути конкурентоспроможним науковим ресурсом серед продуктів інших видавців, необхідно збільшити видимість, доступність ваших журналів. Індексація для того, щоб забезпечити платформу реєстрації журналів, які будуть характеризувати журнал, як авторитетне джерело наукової інформації. Це єдина платформа для поділу контролю якості журналів відкритого доступу, всеосяжної інформації та тієї, що легко виявити, цитувати, посилатися, вилучати і повторного використовувати.