loader image

Для видавництв, ВНЗ та редакцій наукових журналів, студентів

    Видавець «WoS-Journal», Всеукраїнська Вища Рада юристів надає послуги редакціям наукових журналів, ВНЗ, видавництвам, які пов’язані з аутсорсингом видання наукових журналів.
   Для деталізації вартості послуги та отримання  консультації необхідно надіслати запит на e-mail редакції editorial_b_wos@ukr.net з позначкою “Щодо послуги”, а також Вашу контактну інформацію для зворотнього зв’язку спеціаліста видавництва.

Присвоєння DOI публікаціям

   Науковий журнал «Web of Science and Academic Researcher» Всеукраїнської Вищої Ради юристів (ВВРЮ) надає послуги з присвоєння ідентифікаторів цифрового об’єкта (Digital Object Identifier – DOI) як офіційний партнер Міжнародної асоціації видавничої цитованості (Publishers International Linking Association, Inc. – PILA).
   Запрошуємо до співпраці усі організації, що бажають отримати DOI для своїх наукових видань. Префікс DOI буде надаватися кожній організації після укладання з ВВРЮ Договору про надання послуг з реєстрації DOI.
   Ви отримаєте коди доступу для самостійної роботи з базою даних CrossRef. Наші співробітники при необхідності нададуть консультацію щодо  введення метаданих видань і статей до бази CrossRef. Для початку роботи з присвоєння DOI видання повинно мати англомовну версію сайту Вашого періодичного видання (відповідність її вимогам CrossRef перевіряється нашими співробітниками). 
 
Відповідність англомовної версії вашого сайту вимогам CrossRef
Англомовна версія сайту обов’язково включає:
  • головну сторінку із загальними відомостями про видання (URL, назва, абревіатура назви, ISSN, мова видання) – потрібно для створення профілю видання у CrossRef; 
  • сторінку із відомостями про редакційну колегію;
  • архів.

Вимоги до створення архіву:

   Архів видання має містити наступні дані про кожен випуск, статтям якого будуть присвоюватись DOI: рік, випуск, номер, том, частина, зміст (для друкованого видання має бути вказано діапазон сторінок для кожної статті).
   Для кожної статті має бути створена окрема сторінка, де вказана наступна інформація: назва статті, автори (ім’я та прізвище повністю), місце роботи кожного автора, ORCID (якщо є), резюме, мова статті, список пристатейної літератури (References), посилання на повний текст статті, якщо видання у відкритому доступі (Open Access), дата розміщення онлайн, дата друку. 
   Недопустиме використання кириличних символів для оформлення References.
   References необхідно розміщувати на домашніх сторінках відповідних статей. Ці переліки літератури повинні бути укладені англійською мовою або транслітеровані. Оформлювати їх необхідно згідно з одним із найбільш уживаних у світі стандартів, оскільки тоді вони будуть коректно опрацьовані пошуковими системами та проіндексовані академічними (наукометричними) базами даних, зокрема Scopus та Web of Science. Scopus пропонує застосовувати будь-який із восьми варіантів стандартів для складання бібліографічних списків: APA – American Psychological Association; CBE – Council of Biology Editors, Citation-Sequence; Chicago (Author-Date System); Harvard; Harvard – British Standard; MLA (Modern Language Association) – Single Spaced Reference List; NLM – National Library of Medicine; Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals.
   У жодному з перелічених стандартів не використовуються розділові знаки: «//», «–». Назва джерела та вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту, найчастіше, курсивом (italics), точкою або комою.
   Існує багато безкоштовних програм для створення бібліографічних описів у романській абетці, що дають можливість автоматично створювати посилання за одним із світових стандартів, наприклад: http://www.easybib.com/http://www.bibme.org/http://www.sourceaid.com/
   Протягом місяця від дня отримання першого цифрового ідентифікатора DOI необхідно на англомовному веб-ресурсі періодичного видання розмістити усі пристатейні переліки посилань до статей, на які було одержано коди DOI (https://search.crossref.org/references).
 
За інформацією звертайтесь:
з питань укладання договору:
з питань присвоєння DOI:
Адреса для листування:
  • 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 9 (з приміткою «для отримання DOI»).
 
 

Супровід наукової публікації. Цикл від написання до видання статті

Підвищення рейтингу автора не є можливим без публікацій наукових статей у журналах міжнародних баз даних. Так, публікація – це досить складний і довгий процес, що потребує часу вченого, який може бути витрачений на дослідження, наукові конференції та спілкування з колегами. Для вирішення цього комплексно-ускладненого процесу вчені звертаються до професійних компаній, які надають послуги з повного супроводу статті фахівцями їхньої організації. Так, Всеукраїнська  Вища Рада юристів пропонує не лише замовити наукову статтю ВАК України та наукові статті на замовлення. Повний цикл, сформований комплексним пакетом послуг від написання до видання статті. На зв’язку з науковцем постійно знаходиться спеціаліст компанії, який сповіщає його про всі етапи підготовки і доопрацювання дослідження. Він веде проект від початку і до самого рішення редакційної колегії журналу.
 
Етапи супроводу статті Всеукраїнською Вищою Радою юристів:
 
Етап 1. Журнал для публікації.
Обираємо видання – мова йде про публікацію роботи у міжнародних та фахових журналах, а також про індексацію у світових базах даних “Scopus” і “Web of Science”. Приймаючи рішення публікації, потрібно бути готовим до підвищених вимог до рецензування, які складно виконати, не звертаючись за допомогою професійних компаній, що займаються науково-публікаційною діяльністю. Обираючи фахівців Всеукраїнської Вищої Ради юристів, Ви можете бути впевнені, що Ваше наукове надбання буде включено у якісне видання, що має високий авторитет у колі науковців. 
 
Етап 2. Академічна доброчесність. Академічний переклад статті.
Кожна стаття, яку подають на публікацію, повинна бути правильно перекладена академічною англійською мовою професійним перекладачем, який широко обізнаний в темі публікації.  Після чого найкращим рішенням буде віддати матеріал на вичитування носію мови, який і завершує етап. Окрім цього, наявність великої кількості помилок в перекладі може стати причиною відмови в публікації і доведеться знову витрачати багато сил на підготовку або доопрацювання наукового дослідження для повторної відправки на рецензування.
Маючи за мету перешкоджання плагіаризму, Всеукраїнська Вища Рада юристів здійснює ретельну перевірку текстового матеріалу за декількома комп’ютерними програмами. Редактори суворо ставляться до плагіату в дослідженні. Досить часто через нього роботу можуть повернути без можливості знову відправити її на рецензування. Фахівці компанії проводять перевірку оригінальності тексту за допомогою спеціального програмного забезпечення і, у разі потреби, самі підвищують унікальність статті, що збільшує шанси на успішне рецензування. Редакційний етап – один з найскладніших етапів, від якого може залежати, наскільки успішною буде публікація статті, тому підійти до нього потрібно дуже серйозно.
 
Етап 3. Оформлення наукової праці.
Наукові журнали високого рівня та ті, які індексовані Scopus і Web of Science, прописують досить серйозні вимоги до оформлення та змісту наукової роботи. Її необхідно вичитати на зміст, відповідність темі та відредагувати всі помилки. І краще, щоб це зробив професійний редактор, адже коли вчений пише роботу, він повністю занурений в неї і може не помітити неточності. Основними критеріями оформлення є:
 
– робота написана зрозумілою мовою;
– вона корисна для наукового товариства, цікава і несе інноваційні ідеї;
– матеріал перекладений академічною англійською мовою;
– анотація має чітку структуру і підібрані відповідні ключові слова;
– відсутність орфографічних та стилістичних помилок;
– бібліографічний список відповідає стилю оформлення the APA 6th edition;
– враховані всі вимоги редакції журналу;
– дані в роботі точні, а текст структурований згідно стандартам IMRAD і відповідає всім нормам журналів тощо.
 
Етап 4. Робота з журналом
Після того як процес пошуку журналів, перекладу, оформлення та редагування статті завершено, роботу відправляють на розгляд в редакцію журналу. Даний період вміщує в себе комунікацію з видавництвом і листування з редакцією, а також роботу із зауваженнями, якщо такі з’являться. Після цього відбувається етап рецензування незалежними експертами, які працюють в такій самій галузі, що й автор. У кожного журналу період розгляду свій. Процес рецензування може зайняти від 3 місяців до року, незалежно від того, до якої бази даних входить видання. Зазвичай роботу повернуть на доопрацювання з коментарями рецензентів. Після внесення всіх правок, потрібно знову подати її на рецензування. Якщо в рецензентів більше не буде питань, відбудеться остаточний розгляд статті редакцією, щодо можливого прийняття роботи до публікації. Якщо ж вона була схвалена та надрукувана, фахівці компанії надсилають статистику про індексацію статті, що й є останнім етапом у супроводі публікації вченого.
 
За інформацією звертайтесь:
Відділення сприяння інноваційної діяльності,  (063) 775-54-05, gdenysenko_wosjournal@ukr.net
Cектор формування реферативних баз даних, (050) 945-59-59, vshkoda_wosjournal@ukr.net
Адреса для листування:
01034, м. Київ, вул. Прорізна, 9 (з приміткою «для наукового супроводу»).