Редакційна колегія

ДЕНИСЕНКО Григорій Вячеславович – Голова ВВРЮ, доктор філософії права, адвокат, науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченко, член ГР при Міністерстві юстиції України;

ШКОДА Влада Миколаївна – здобувач наукового ступеня «доктор філософії», помічник Голови ВВРЮ, науковий співробітник Київського національного торговельно-економічного університету;

БІЛЕЦЬКА Катерина Костянтинівна – кандидат юридичних наук, заступник Голови ВВРЮ, співробітник відділу організації науково-дослідної роботи;

БАБЕНКО Костянтин Анатолійович – суддя Київського апеляційного адміністративного суду, доктор юридичних наук, викладач Національної школи суддів України, професор кафедри університетської та професійної освіти і права університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук;

ТКАЧ Ольга Василівна – кандидат юридичних наук, юрист 1 категорії кафедри правосуддя юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;

ЛИКІНА Віра Вікторівна – заступник директора Центру тестування, начальник відділу організації мовного тестування при Департаменті освіти і науки ВВРЮ, науковий співробітник Київського національного лінгвістичного університету;

БУДЗ Ірина Федорінва – кандидат педагогічних наук, науковий співробітник Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, керівник Регіонального центру тестування ВВРЮ Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

БУЯЛЬСЬКА Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, співробітник Київського університету імені Грінченка, керівник Регіонального центру тестування ВВРЮ;

ЖУЛАВСЬКА Ольга Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Сумського державного університету;

КРУКОВЕС Валерія Володимирівна – кандидат юридичних наук, головний консультант відділу юридичного супроводження розгляду конституційних скарг управління опрацювання конституційних скарг Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України, науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка;

КРИШТАФОВИЧ Орест Ярославович – співробітник Верховної Ради України, перший заступник Голови ВВРЮ;

ВІЛЬГУШИНСЬКИЙ Володимир Михайлович – доктор філософії права, перший заступник Голови ВВРЮ, адвокат, науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка;

МЕДИНСЬКА Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор Інституту української мови, керівник Регіонального центру тестування ВВРЮ при Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка С. Дем’янчука;

ЦЮПКО Богдан Анатолійович – кандидат юридичних наук, працівник Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, Голова Комітету з питань правосуддя при ВВРЮ;

СОБОРА Микола Борисович – заступник Голови ВВРЮ, арбітражний керуючий;

Шан Невроз – кандидат юридичних наук, заступник Голови ВВРЮ, професор Оксфордського коледжу.

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

 

Денисенко Григорій Вячеславович,

Голова ВВРЮ, доктор філософії права, адвокат,

науковий співробітник КНУ імені Тараса Шевченка,

член ГР при Міністерстві юстиції України

 

Чотири рази на рік Всеукраїнською Вищою Радою Юристів здійснюється випуск журналу «Web of Science and Academic Researcher», затвердженого Міністерством юстиції України як науково-фахове видання, що спрямоване на висвітлення результатів теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних питань сьогодення (юриспруденція, філологія, економіка, медицина, політологія, філософія та інші сфери). Сьогодні ми раді бачити серед авторів публікацій нашого збірника авторитетних фахівців – науковців, викладачів, учених-початківців, працівників сфери юриспруденції, захисту прав людини і громадянина, органів місцевого самоврядування, сфери політології, філософії, економіки та медицини.

Журнал «Web of Science and Academic Researcher» зареєстрований у міжнарод-них базах індексації наукових видань Index Copernicus, Crossref, Research Bib, Global Impact Factor, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services (SIS), International Society for Research Activity (ISRA), Journal Impact Factor (JIF), General Impact Factor, Сite Factor Academic Scientific Journals та ін. Оригінальні статті завжди вітаються редакційною колегією, а листи до головного редактора дуже заохочуються.

Вважаємо за доцільне зробити акцент на значній активізації науково-дослідної роботи, що, в першу чергу, є наслідком сумлінного ставлення до роботи науковців та педагогів. Хочемо висловити подяку керівникам груп та науковим керівникам, які допомагають авторам у підготовці наукових робіт, тим, хто передає свій багатий науковий, педагогічний та життєвий досвід.

 

Scroll Up