Правила публікації

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

  • Шрифт – Times New Roman
  • Розмір шрифта – 14
  • Інтервал -1
  • Поля документа – 20 мм, кожне
  • Мінімальна кількість сторінок – 10
  • Мова статті: українська, російська, англійська, німецька

2. СТРУКТУРА СТАТТІ

  • УДК
  • І.Б. Прізвище, І.Б. Прізвище  українською мовою
  • НАЗВА СТАТТІ  УКРАЇНСЬКОЮ
  • НАЗВА СТАТТІ РОССІЙСЬКОЮ МОВОЮ
  • НАЗВА СТАТТІ  АНГЛІЙСЬКОЮ  МОВОЮ
  • Анотація українською мовою
  • Ключові слова українською мовою
  • Анотація російською мовою
  • Ключові слова російською мовою
  • Анотація англійською мовою
  • Ключові слова англійською мовою
  1. Вступ
  2. Постановка проблеми та аналіз літератури
  3. Мета роботи
  4. Матеріали та методи досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла «експериментальна» і «методична» складові авторського дослідження) 
  5. Результати досліджень (розділ необхідно назвати так, щоб була зрозуміла суть авторського дослідження) 
  6. Висновки
  7. Подяка (за наявності такої)

3. ВИМОГИ ДО НАЗВИ СТАТТІ

  • Не більше 10 слів
  • Не містить абревіатур
  • Строго відповідає змісту статті
  • Переглянути зразок (посилання)

4. ВИМОГИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ АНОТАЦІЙ

  • Не менш 235 слів
  • Не більше 250 слів
  • Не містить абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
  • Переглянути зразок (посилання)

5. ВИМОГИ ДО КЛЮЧОВИХ СЛІВ

  • Не більше 10 слів
  • Не містять абревіатур, зрозумілих лише з контексту статті
  • Подаються в називному відмінку
  • Розділені комами
  • Переглянути зразок (посилання)

6. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ

  • Перед рисунком у тексті обов’язково йде посилання на рисунок, яке повинно мати вигляд рис. 1, рис. 2-4, рис. 5, а
  • Рисунки повинні бути представлені в форматі JPG
  • Підпис рисунка має вигляд “Рис. 1. Назва рисунка”
  • Якщо на рисунку наведені залежність або графік, то в підписі до рисунку повинні бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат
  • Якщо рисунок містить підрисунки (а, б, в), повинні бути пояснення до кожного з підрисунків
  • Розміри підписів на рисунках повинні відповідати розміру Times New Roman 14
  • Надписи на рисунках НЕ повинні бути жирними або нахиленими
  • Надписи на всих рисунках повинні бути виконані в одному стилі
  • Увага! Друкована версія журналу виходить у кольоровому варіанті, кольори на рисунках повинні містити смислове навантаження
  • Переглянути зразок (посилання)

7. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ

  • Шапка таблиці не містить порожніх клітинок
  • Якщо у Вашому документі таблиця розривається на кілька сторінок, повторно робити підпис на новій сторінці не потрібно!
  • Всі таблиці повинні бути розташовані вертикально
  • Переглянути зразок (посилання)

8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ФОРМУЛ

  • Формули повинні бути набрані в редакторі формул MathType
  • Посилання на формулу в тексті мають вигляд (1), (2-4)
  • Формули повинні бути пронумеровані
  • Вирівнювання нумерації за правим краєм
  • Формула є частиною тексту, тому після формули повинен стояти змістовний знак: якщо далі йде нове речення, то точка; якщо далі пояснення, то кома

9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАНЬ НА ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА В ТЕКСТІ

  • Посилання на літературні джерела мають вигляд [1], [2 – 6]
  • Посилання повинні йти за чергою їх згадування в статті
  • На всі літературні джерела, наведені в розділі Література, посилання повинні бути в тексті статті обов’язково!
  • Переглянути зразок (посилання)

10. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ДЖЕРЕЛ У РОЗДІЛІ ЛІТЕРАТУРА

  • Джерела оформляються згідно ДСТУ 8302:2015
  • Подивитися, як оформити посилання на джерело, розташоване на платформі OJS (посилання)
  • Джерел повинно бути не менше 10
  • У списку посилань повинно бути не менше 6 на іноземні джерела
  • У списку посилань неприпустимо використання ГОСТів та загальнонаціональних стандартів
  • Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30% (тобто якщо Ви використали 10 посилань, з них може бути не більше 3 на Ваші роботи)
  • Переглянути зразок (посилання)

11. ВИМОГИ ДО АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  • Обсяг від 100 до 250 слів
  • Інформативність (не містить загальних слів)
  • Оригінальність (не є калькою російськомовної анотації)
  • Змістовність (відображає основний зміст статті і результати досліджень)
  • Структурованість (дотримується логіки опису результатів в статті)
  • Переглянути зразок (посилання)

12. ВИМОГИ ДО СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (REFERENCES)

 • Список літератури, оформлений мовою статті, перекласти англійською
 • Список літератури повинен бути оформлений згідно стандарту АРА
 • Переглянути зразок (посилання)

13. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРІВ 

!!! Для кожного з авторів !!!

  • ПІБ повністю
  • Науковий ступінь, звання
  • Кафедра
  • ВНЗ
  • Адреса ВНЗ
  • Е-mail
  • Контактний телефон
  • Кількість публікацій в українських виданнях (приблизна)
  • Кількість публікацій в іноземних індексованих виданнях (приблизна)
  • Індекс Гірша (за наявності)
  • Номер ORCID (обов’язково!)
  • Переглянути зразок (посилання)

14. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ ЖУРНАЛА.

Оформление строго в соотвествии с примером: Іванов Сергій Петрович Відділення Нової пошти №45 (м. Київ, вул. Ватутіна, 24) Контактний тел.: +38050-33-77-888

15. ПІСЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ЗВІРТЕСЯ З КОНТРОЛЬНИМ ЛИСТОМ (ЗАВАНТАЖИТИ)

16. ПЕРШ НІЖ НАДІСЛАТИ СТАТТЮ,ОЗНАЙОМТЕСЬ З ВИМОГАМИ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЮТЬ ВАШУ СТАТТЮ НАШІ РЕЦЕНЗЕНТИ, ТА ПЕРЕВІРТЕ, ЧИ ВІДПОВІДАЄ ВАША РОБОТА ЦИМ ВИМОГАМ (ЗАВАНТАЖИТИ)

II. ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  • Завантажити зразок (посилання)

III. ПОДАЧА СТАТТІ ДО РЕДАКЦІЇ

Надати статтю до редакції Ви можете наступними способами:

 1. Надіслати на електронну пошту:
 2. Подати статтю on-line за
 3. Прийти до редакції за адресою вул. Прорізна 9, офіс 13

Важливо щоб Ваш рукопис був відформатований (оформлений за формальними ознаками і вимогам) для журналу, вимоги для авторів щодо оформлення рукопису можна подивитися на сайті журналу.

Це прискорить процес прийому статті, так як редакції не доведеться відправляти назад Вам рукопис для повторного форматування. Це також може збільшити шанси на те, що Ваша стаття буде прийнята до публікації, так як Ви не пропустите матеріали, які потрібні для опублікування в журналі, а також редактори бачитимуть в Вас професіонала високого рівня.

ПОРАДА: перш ніж писати проект Вашої статті, ознайомтеся з вимогами журналу, в який Ви збираєтеся подавати статтю. Це допоможе заощадити Вам багато часу, тому що Вам не доведеться переформатувати вже готову роботу під вимоги журналу.

Перед відправкою рукопису переконайтеся, що:

 • Ви виконали всі обмеження на кількість слів і символів згідно з вимогами журналу,
 • Ви представили всі необхідні розділи в Вашій статті,
 • У Вашій статті немає проблем з граматикою і пунктуацією,
 • Ви надаєте всю запитувану контактну інформацію,
 • Всі рисунки і таблиці на місці і в належній якості,
 • Всі малюнки представлені в потрібній роздільнійздатності,
 • Ви використовуєте правильний формат оформлення посилань,
 • Ви обумовиливсі конфлікти інтересів,
 • Отримано згоду від усіх співавторів.

ПОРАДА: звіртеся з чек-листом (англ. Checklist) перед подачею рукопису (завантажити)

IV. РЕЦЕНЗУВАННЯ *

Термін виконання від 1 тижня до 2 місяців

 1. Після того як Ви подасте статтю, вона буде відправлена на рецензування. Наша редакція практикує подвійне сліпе рецензування* Процедура рецензування має на увазі перевірку на плагіат, перевірку відповідності назви статті та змісту, перевірку змістовної частини статті 
 2. Отримати відповідь від рецензентів. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити назад по електронній пошті
 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені рецензентами зауваження, стаття відправляється на редагування

V. РЕДАГУВАННЯ **

Термін виконання від 1 тижня до 2 місяців

 1. Після того як стаття пройшла рецензування, вона відправляється на редагування** Процедура редагування має на увазі перевірку статті за формальними ознаками, правильність оформлення згідно з вимогами
 2. Отримати відповідь від редакторів журналу. Якщо є корективи, то необхідно їх врахувати і відправити статтю назад по електронній пошті
 3. Якщо корективів немає або виправлені всі висловлені редактором зауваження, Вам необхідно підготувати пакет документів

VI. ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ ДО СТАТТІ

 • Один примірник статті в роздрукованому варіанті (підписаний на зворотній стороні останнього аркуша усіма авторами)
 • Рецензія від рецензента, який здійснює дослідження за спеціальністю і має за останні три роки не менше однієї публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, або закордонних виданнях, включених до Web of Science Core Collection та/або Scopus, або мають монографії чи розділи монографій, видані міжнародними видавництвами, що належать до категорій «A», «B» або «C» за класифікацією Research School for Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment (SENSE). На рецензії повинна бути печатка, що завіряє підпис рецензента.
 • Ліцензійний договір. Підпис автора (авторів) має бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається (завантажити зразок). Для авторів, які не є громадянами України, необхідний ліцензійний договір, наведений за формою нижче.Підпис автора (авторів) має бути завірений печаткою відділу кадрів установи, де працює автор (автори) або печаткою факультету. Зразок додається (завантажити зразок)

Всі документи в роздрукованому вигляді відправляються на адресу редакції: вул. Прорізна 9, оф.13, Київ, Україна, 01034

VII. СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД РЕДАКЦІЇ

Фахівці нашої редакції можуть допомогти Вам з оформленням статті:

 • Оформлення статті згідно з вимогами
 • Професійний технічний переклад анотації англійською мовою
 • Професійний технічний переклад статті англійською мовою
 • Оформлення списку літератури згідно ДСТУ
 • Оформлення списку літератури англійською мовою
 • Редактура рисунків
 • Оформлення формул в редакторі формул MathType
 • Підготувати для публікації ваші статті для інших українських та зарубіжних наукових видань

VIII. ОТРИМАННЯ ЖУРНАЛУ

 • Про вихід журналу в світ повідомляється на головній сторінці сайту журналу
 • Автори, які проживають у Києві, забирають свій примірник журналу в редакції
 • Авторам з інших міст журнал відправляється “Новою поштою” на вказану у заяві адресу
 • Електронну версію журналу Ви можете побачити в архіві на нашому сайті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

 1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
 2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Редакція журналу дуже пильно слідкує за збереженням конфіденційності всієї інформації, яка поступає до редакції і не є ще опублікованою.

Основні засади, якими керується наша редакція:

 • Всі рецензенти підтверджують збереження конфіденційності інформації, з якою вони працюють, до опублікування статті.
 • Якщо рецензенту потрібна допомога або консультація експертів з іншої предметної області, то рецензенти повідомляють таку інформацію до редакції та отримують дозвіл на консультацію.
 • Інформація, яку автори подають до редакції, не передається третім особам.

Вся контактна інформація (телефони та адреси), яку надають автори до редакції, використовується лише в редакції та не передається третім особам. 

Scroll Up