loader image

Відкритий доступ

    Це журнал відкритого доступу, що означає, що весь зміст вільно доступний безкоштовно для користувача або його/її установи. Користувачі та читачі можуть завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або посилатися на повні тексти статей, або використовувати їх для будь-якої іншої законної мети, не питаючи попереднього дозволу від видавця або автора.
    Відкритий доступ (ВД) став найважливішим засобом забезпечення можливості зробити висновки та результати досліджень вільно доступними для їх перегляду зацікавленими особами. ВД ВВРЮ надає послуги, забезпечуючи відповідність вимогам авторів та свідомої громадськості, та публікуючи якісний та рецензований контент. Ми підтримуємо та вважаємо за доцільне сповіщати про всі форми ВД, які є фінансово стійкими. Нижченаведена інформація щодо відкритого доступу містить деякі істотні факти про типи ВД, які ми пропонуємо.
     Ми видаємо журнали, книги та співпрацюємо з видавничими партнерами, такими як вчені товариства з метою розробки ВД для різних громад. Ми також підтримуємо соціальний обмін та Green OA у наших журналах і книгах, дозволяючи авторам розміщувати матеріал у декількох джерелах, інших базах інституцій та владних органів, а також на комерційних сайтах соціального обміну.
   ВД робить наукові дослідження постійно доступними в Інтернеті для перегляду без обмежень. ВД забезпечує публікацію контенту таким чином, що дозволяє читачам перерозподіляти, повторно використовувати та адаптувати вміст у нових публікаціях. Ми намагаємось підтримувати два типи ВД:
· Gold OA – це альтернатива передплаті та іншим платежам за доступ. Матеріали оприлюднюються за ліцензією Creative Commons, що забезпечує вільний доступ, а також, в багатьох випадках, дозволяє повторно використовувати базис в нових або похідних публікаціях.
· Green OA – це практика, спрямована на те, щоб зробити версію публікації вільно доступною в інституційному архіві чи іншому сховищі документів, в тому числі й владних органів. Оригінальний рукопис автора надається користувачам та читачам для доступу. А для деяких типів книг, наприклад, також може бути доступна лише їх частина змісту від остаточної опублікованої версії (мова йдеться про авторські домовленості).
    Спільний доступ важливий. Ми підтримуємо адекватний обмін публікаціями. Обмін змістовними науковими надбаннями є важливою частиною будь-якого дослідження. Це допомагає поширювати та підвищувати ступінь інформованості щодо нових результатів та стимулює обговорення та подальший прогрес.
Соціальний обмін схожий на Green OA, але за винятком того, що документи та публікації, як правило, надаються на веб-сайті за умов комерційного обміну або наукової співпраці, а не в інституційному сховищі.
     Соціальний обмін – це використання сайтів соціального обміну для широкого доступу до змісту публікацій: це є більш ефективним. Сайти соціального обміну також можуть сприяти дослідникам щодо формування своєї репутації та встановленню взаємовідносин чи можливості обміну інформацією з іншими дослідниками. Соціальні мережі, набуваючи швидкого розвитку, набувають постійного оновлення вдосконалення онлайн-сервісами, що забезпечують відкритий доступ.
    Що ми маємо на увазі під відповідальним обміном? Відповідальний обмін має за мету дотримання політики видавців щодо того, які версії публікацій можна публічно оприлюднювати в Інтернеті, коли наукові надбання можна розміщувати.