Зміст випустку “European Researcher, 2014, № 12-2”

СЕКЦІЯ 1. Теорія, історія держави і права, конституційне право. Проблеми права інтелектуальної власності

СЕКЦІЯ 2. Проблеми цивільного та корпоративного права в Україні

СЕКЦІЯ 3. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

СЕКЦІЯ 4. Аграрне, земельне та екологічне право

СЕКЦІЯ 5. Адміністративне право

СЕКЦІЯ 6. Романські, германські та східні мови. Теорія поетологічної лірики

СЕКЦІЯ 7. Податкова політика

Scroll Up