loader image

Web of Science and Academic Researcher 1/2019

  • Title: Web of Science and Academic Researcher
  • ISSN: 2664-2212
  • Format: Print A4 + Online PDF
  • Realese: July 30, 2019
  • Pages: 216
  • The authors 19

СЕКЦІЯ 1. Теорія, історія держави і права, конституційне право. Проблеми права інтелектуальної власності

СЕКЦІЯ 2. Проблеми цивільного та корпоративного права в Україні

СЕКЦІЯ 3. Кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика

СЕКЦІЯ 4. Аграрне, земельне та екологічне право

СЕКЦІЯ 5. Адміністративне право

СЕКЦІЯ 6. Романські, германські та східні мови. Теорія поетологічної лірики

СЕКЦІЯ 7. Податкова політика